Bomben vil bli transportert lenger ut på Vallø og uskadeliggjort på land på Valløs sør-østside fredag ettermiddag. I forbindelse med dette vil det bli restriksjoner for båttrafikk på ca 1300 meter fra land. Det er også besluttet å innføre et flyforbud over Vallø i den aktuelle perioden.

Politiet vil komme tilbake med klokkeslett for denne kontrollerte sprengningen.