Viser varmtvannsbereder som er brent
Fra en av varmtvannsberederne som brant i Alta
FotoPolitiet

- Det er tilfeldig at ingen har omkommet i de to brannene vi har hatt her, sier Steinar Aas Andersen ved lensmannskontoret i Alta. – Nå må folk i Finnmark sjekke varmtvannsberederne sine, så vi kan unngå flere branner og risiko for tap av liv.

Det har vært kjent lenge at det finnes mange tusen brannfarlige varmtvannsberedere fra Oso Hotwater i norske hus. Varmgang i tilkoplingspunktet på tankene har forårsaket flere branner de siste årene, nå senest to ganger i Alta.

De som har en bereder fra Oso Hotwater hjemme hos seg må sjekke merkelappen øverst på berederen, som finnes under et grått lokk. Sjekk den vedlagte lista over berørte modeller.

Finner du din bereder på lista, kan du sende produksjonsnummer, navn, adresse og telefonnummer på e-post til ledning@oso.no eller registrere deg direkte på nettsidene til Oso hotwater. De vil da sende en ny elektrisk tilkobling.

Her finner du advarsel med liste over de berørte modellene.

Her er en mer utfyllende artikkel med nærmere beskrivelse av hvordan den brannfarlige komponenten kan byttes.