Det gjenstår fortsatt flere avhør. Avdøde skal obduseres og politiet venter også svar på de tekniske undersøkelsene. Det er derfor for tidlig å si noe mer om hendelsesforløpet som medførte det tragiske utfallet der gutten mistet livet.

Fører av lastebilen har formelt status som mistenkt, og er avhørt som dette, det er ikke tatt beslag i sjåførens førerkort.

Noen av elevene og andre som var vitne til ulykken har blitt avhørt, men flere avhør gjenstår.

- De som har vært vitne til hendelsen er selvsagt sterkt preget av dette. Vi ønsker nå å få inn mest mulig informasjon om forløpet, slik at vi kan få et klarere bilde av hva som har skjedd, sier politiadvokat Ingvild Lærum i Sør-Øst politidistrikt.

Lier kommune etablerte sitt kriseteam rett etter hendelsen, og skolen har gjort flere tiltak overfor elevene på Høvik skole der gutten var elev. – Ivaretagelse av de som er berørt av denne hendelsen er ekstra viktig, sier politistasjonssjef i Drammen, Øyvind Aas.