Illustrasjonsbilde av lovparagraf

Oslo politidistrikt har de siste årene jobbet med å forbedre egen etterforskning av hatkriminalitet, gjennom opprettelsen av en egen hatkrimgruppe og opplæring av våre mannskaper. Samtidig ønsker vi å bidra til økt kunnskap om hatkriminalitet generelt i samfunnet.

Det har tidligere vært vanskelig å si særlig om rettspraksis på området, fordi det har vært få dommer som konkret omhandler hatkriminalitet. Nå er det imidlertid kommet flere.

I dette heftet har vi sett nærmere på 13 domsavsigelser i Oslo tingrett i perioden 2015 til 2017 som gjelder hatkriminalitet. Målet er å gi en enkel innføring i rettspraksis – altså hvordan domstolene vurderer hatkriminalitet.

De 13 omtalte sakene er etterforsket ved hatkrimgruppen i Oslo politidistrikt. Elleve endte med domfellelse, mens to endte med frifinnelse.