- Det utgjør en stor risiko og kan få alvorlige konsekvenser dersom ditt pass havner i gale hender, sier dokumentgransker Håkon Schjønsby i Kripos.