I oktober 2016 ba Datatilsynet politiet om å avslutte overvåkingen, men politiet påklaget vedtaket.

Forebyggende effekt

Nemda har nå kommet frem til at Innlandet politidistrikt må gis medhold i klagen på Datatilsynets vedtak. De mener fordelene for politiet er større enn ulempene for personene som blir overvåket.

- Dette har vi jobbet lenge for, og denne avgjørelsen er av stor betydning for innbyggerne i Brumunddal, sier lensmann i Ringsaker, Terje Krogstad.

De seks kameraene som er plassert i Brumunddal sentrum gjør opptak hele døgnet. Opptakene brukes forebyggende og bidrar til at uønskede situasjoner og kriminelle handlinger kan unngås.