- Det er første gang at Agder politidistrikt gjennomfører en terrorøvelse av en slik karakter og i et så stort omfang. Det vil bli mye synlig politi, sier beredskapsplanlegger i Agder politidistrikt, Rune Lindtveit.

Øvelsen har fått navnet "Øvelse Nordlys". Det er første gang den gjennomføres og den erstatter tidligere "Øvelse Tyr".

Øvelse Nordlys skal øve og videreutvikle evnen til samhandling og felles nasjonal innsatsevne fra både justis- og forsvarssektoren. I tillegg skal den også kunne gi rom for å inkludere andre viktige nasjonale funksjoner innen krisehåndtering, som f.eks. helse- og samferdselssektoren.

For å ivareta den nasjonale terrorberedskapen må det sikres at politiets og Forsvarets samlede ressurser øves på en slik måte at de i størst mulig grad er klare for relevant innsats. Dette fordrer realistiske øvelser, som blant annet sikrer grunnlaget for utvikling av god rolleforståelse og godt samvirke etatene imellom ved reelle hendelser.

Øvelsens hensikt er følgende:

  • videreutvikle evnen til samhandling og felles nasjonal innsatsevne fra både justis- og forsvarssektoren
  • sikre at politiets og Forsvarets samlede ressurser benyttes på en slik måte at de i størst mulig grad er klare for relevant innsats
  • sikre samvirke med andre relevante etater og aktørersikre at politiets nasjonale beredskapsressurser og Forsvarets spesialstyrker utnyttes optimalt
  • inkludere alle nivå i nasjonal krisehåndtering

Overordnede mål er følgende:

  • Politiet, Forsvaret og andre relevante samvirkeaktører skal raskt og effektivt håndtere en eller flere terrorhendelser. Innsats og etterforskning skal virke sammen og hver for seg i politiets totale oppdragsløsning. Etterretning skal utøve beslutningsstøtte.

- Foruten det operative er det etterforskning og etterretning det skal øves på, sier Lindtvedt.

Publikum som skal besøke Politihuset i Kristiansand må ta sine forholdsregler.

- Politihuset og fengslet vil under øvelsen være sikret med vakthold, og publikum må påregne å møte på bevæpnede vakter. Tingretten vil være åpen som normalt, men publikum som skal inn på Politihuset mandag og tirsdag må vise gyldig ID. Jeg vil også oppfordre publikum til å beregne ekstra god tid, for eksempel dem som skal bestille pass, sier Lindtveit.

Øvelse Nordlys starter mandag formiddag og vil pågå uten stans til tirsdag kveld/natt.

- Det blir veldig spennende å øve over så lang periode, og at vi vil øve så realistisk. Planleggingen av øvelsen startet i februar, sier Rune Lindtveit.

For ytterligere informasjon knyttet til forberedelser til Øvelse Nordlys kan beredskapsplanlegger Rune Lindtveit nås på telefon 404 42 240.

I forbindelse med øvelsen vil media også motta egen invitasjon til besøksdag den 2. november.