VG har i høst omtalt en australsk politioperasjon og i en rekke saker beskrevet aktiviteten på et overgrepsforum på det mørke nettet, etterforsket av australsk politi. VG har i sine artikler anslått at rundt tretti nordmenn har operert på dette forumet. Kripos har, på bakgrunn av omtalen, tatt kontakt med australsk politi og etterspurt informasjon om norske brukere. Australsk politi har meddelt Kripos at de så langt ikke har funnet norske brukere som kan knyttes til overgrepsmateriale. I lys av den offentlige omtalen denne operasjonen har fått, ga Kripos en status om saken på et møte hos Riksadvokaten mandag.

Mottar jevnlig informasjon

Kripos har ved en tidligere anledning mottatt informasjon knyttet til det omtalte forumet. Den informasjonen kom fra canadisk politi i januar 2017 og gjaldt omtale av en norsk bruker på forumet. Det forelå ikke dokumentasjon som ga grunnlag for å opprette straffesak, men informasjonen fra canadisk politi ble oversendt Trøndelag politidistrikt for vurdering.

Det er viktig å understreke at Kripos jevnlig mottar informasjon fra ulike land om norske saker. Dette er informasjon som vi følger opp, vurderer og prioriterer. Mengden overgrepsmateriale på internett, og mengden informasjon vi får fra utlandet om nordmenn som laster ned, deler og produserer overgrepsmateriale, er enorm. Samtidig har etterforsking av seksuelle overgrep mot barn svært høy prioritet. Vi må prioritere saker etter alvorlighetsgrad og samtidig vurdere hvorvidt og hvordan informasjon vi mottar kan brukes i Norge.

Fra den australske operasjonen omtalt i VG har det så langt altså ikke kommet opplysninger til Kripos om norske brukere. Dersom VG selv sitter på dokumentasjon om en rekke norske overgripere ber vi redaksjonen fremlegge dette for oss.