Operasjonssentralen i Vest politidistrikt
Operasjonssentralen i Vest politidistrikt

Operasjonssentralen er politidistriktets ledelses- og koordineringssentral for både planlagt og hendelsesstyrt operativ virksomhet. I Sør-Vest politidistrikt erstatter den nye operasjonssentralen de nåværende sentralene i Haugesund og Stavanger, og er lokalisert i Stavanger.

- Politiet skal ha et robust fagmiljø på operasjonssentralen som skal kunne motta, vurdere og forstå omfanget av det som blir meldt inn, og kunne prioritere rett etter denne situasjonsforståelsen for å kunne ivareta hverdagsberedskapen. Målet med en ny operasjonssentral er at vi skal bli mer robuste, og enda bedre på å ivareta hverdagsberedskapen og være godt rustet når det oppstår ekstraordinære hendelser, sier Gøril Våland, visepolitimester i Sør-Vest.

Operasjonssentralen i Sør-Vest er også en av to back-up sentraler i Norge, sammen med Oslo. Back-up sentral er en funksjon som iverksettes for å sikre fortsatt drift av en operasjonssentral dersom denne blir satt helt eller delvis ut av drift eller trenger bistand.

Sør-Vest politidistrikt dekker 26 kommuner i Rogaland, fem kommuner i Hordaland og en i Vest-Agder fylke, og har til sammen rundt 520 000 innbyggere, og om lag 1250 ansatte.

Navet i politiarbeidet

Den nye operasjonssentralen i Vest politidistrikt holder til i Bergen og består av de tidligere operasjonssentralene for Hordaland og Sogn og Fjordane.

- Operasjonssentralen er selve navet i politiarbeidet og endringene vi nå gjør skal gjøre oss enda bedre til å utføre samfunnsoppdraget vårt. Selv om vi er godt forberedt til sammenslåingen, er det nå jobben begynner. Det er nå vi skal sørge for at polititjenestene som vi levere ute skal oppleves likt enten du bor i Sogn og Fjordane eller i Hordaland. Det er nå vi skal bevise at vi kan gi like gode tjenester uavhengig av hvor operasjonssentralen er, sier politimester Kaare Sognstad.

Vest politidistrikt dekker 55 kommuner, med til sammen rundt 590 000 innbyggere, og har om lag 1300 ansatte.

De fleste på plass

Nå har 10 av de 12 nye politidistriktene fått på plass nye operasjonssentraler, og de to siste politidistriktene Øst og Sør-Øst driftssetter sentralen første halvår 2018.

Les mer om Nærpolitireformen.

  • Nærpolitireform