Bildet viser Sten Gun fra andre verdenskrig
Gamle våpen benyttet under andre verdenskrig er objekter som mange ønsker å beholde i plombert tilstand
FotoWemunn Aabø

De gamle reglene for hva som kreves for at et skytevåpen kan betegnes som deaktivert, eller plombert som det også kalles, erstattes nå med nye regler som følge av en forordning fra EU.

Deaktiveres i henhold til reglene
Børsemakere som utfører deaktivering plikter å følge de nye reglene. Forretninger som omsetter deaktiverte skytevåpen må påse at våpen som omsettes er deaktivert i henhold til regelverket. Det samme gjelder privatpersoner som kjøper deaktiverte våpen. Deaktiverte skytevåpen kan fritt omsettes og kjøpes, mens det for skarpe skytevåpen kreves tillatelse fra politiet. Hensikten med de nye reglene er at plomberte skytevåpen ikke skal kunne reaktiveres og dermed bli et skarpt våpen igjen. Det har vært saker hvor skytevåpen har fått fjerne plombering, og blitt benyttet.

Forordring fra EU
I desember 2015 vedtok EU-kommisjonen en gjennomføringsforordning om felles retningslinjer for inaktiveringsstandarder og inaktiveringsteknikker for å sikre at inaktiverte våpen er gjort definitivt ubrukelige. Forordningen trådte i kraft i EU 8. april 2016, og trådte i kraft i Norge ved endring av PODs rundskriv 2009/009 den 4. oktober 2016.

Tydeligere og mer presise
De nye retningslinjene for deaktivering er tatt inn som bilag I i rundskrivet. Retningslinjene er tekniske spesifikasjoner for en felles europeisk minimumsstandard for deaktivering, som skal sikre at det ikke finnes smutthull i EU med lavere standard. De nye reglene er tydeligere og mer presise enn tidligere norske retningslinjer, og er i samsvar med anbefalingene gitt av våpenlovutvalget.

Relatert innhold