Bakgrunnen er en henstilling fra Øst politidistrikt, som mener at bevæpning er nødvendig for å redusere risikoen og sårbarheten knyttet til et eventuelt angrep ved Norges hovedflyplass. Henstillingen fra Øst politidistrikt om bevæpning bygger på en analyse av trusselbildet, risiko og sårbarhet.

Støtter Øst

- Politidirektoratet har vurdert henstillingen nøye, og etter grundig overveielse støtter vi Øst politidistrikt i at bevæpning ved OSL er et nødvendig tiltak, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Beslutningen om bevæpning ved OSL bygger også på gjeldende trusselvurderinger fra PST og Felles kontraterrorsenter, hvor det fremgår at det er sannsynlig med et terrorangrep i Norge. Potensielle terrorhandlinger beskrives primært som angrep med enkle våpentyper mot myke mål med få eller ingen sikringstiltak.

Det er store områder på OSL, politiet patruljerer til fots og det kan være lang avstand til våpen når politiet patruljerer ubevæpnet.

Nødvendig

- Det er ikke mulig å eliminere enhver risiko ved OSL, men på grunn av den typen angrep vi kan stå overfor og de store avstandene på flyplassen, mener vi at bevæpning er nødvendig for å sette politiet i stand til å kunne avverge eller stanse eventuelle angrep og begrense skadeomfanget av et pågående angrep, sier Humlegård.

Politidirektoratet vil nå iverksette bevæpning ved OSL. Bevæpningen er midlertidig i inntil tre måneder, og kan deretter forlenges for to måneder av gangen.

Les pressemeldingen fra justisdepartementet her.