Universum Norge kartlegger hvert år hva yrkesaktive nordmenn mener om de mest attraktive arbeidsgiverne i Norge. Årets undersøkelse er besvart av 10 556 personer med bakgrunn fra blant annet økonomi-, ingeniør-, jus- og IT-studier.

Det er denne undersøkelsen politiet nå troner øverst på – i kategorien juss.I tillegg gjennomfører universum en årlig undersøkelse blant juriststudenter om hvor de helst vil jobbe etter studieperioden. Denne ble sist delt ut i mai - også da var politiet på topp.

Godt signal i reformtid

- Dette er en hyggelig pris å få i reformtid. Jeg tror samfunnsoppdraget er helt sentralt for at vi kommer til topps. Det å ha en meningsfull jobb som betyr noe for både samfunn og enkeltindivider er givende. Vi har mange interessante og utfordrende arbeidsoppgaver, og Politiet er en spennende etat i utvikling, sier seksjonssjef Kristine Langkaas i Politidirektoratet.

Kristine Langkaas som er seksjonssjef for juridisk stab, tok imot førsteprisen på vegne av hele etaten.