Beslag av datamaskin
Beslaglagt datamaskin
FotoKripos

Hovedmennene har solgt store mengder narkotika på ulike markedsplasser på det mørke nettet, hovedsakelig på det nedstengte markedet Silkroad.

Ved bruk av omfattende teknologisk kamuflasje har de siden 2012 solgt cannabis, kokain, amfetamin og MDMA for millioner av kroner til flere hundre nordmenn landet rundt. Narkotikaen har blitt bestilt med et tastetrykk før det har blitt sendt rett hjem i postkassen til kjøperen.

Viktig metodeutvikling for politiet

Gjennom arbeidet med saken har både Kripos og Det nasjonale statsadvokatembetet drevet metodeutvikling.

- Det er mange fagmiljøer på Kripos som har bidratt i etterforskningen. I denne saken har gjerningspersonene brukt avanserte krypteringstjenester for å sjule sin aktivitet for politet, sier politiadvokat i Kripos, Richard Beck Pedersen og fortsetter:

- Gjennom etterforskningen har vi lært oss mange nye metoder. Disse metodene vil vi få stor nytte av i saker i fremtiden, enten det gjelder salg av narkotika, våpen, eller overgrepsmateriale av barn, som omsettes ved hjelp av anonymiseringsnettverk som det mørke nettet.

Dommen er ikke rettskraftig.

Fakta om Operasjon Marco Polo:

  • Til sammen to dommer og fem domfelte.
  • Straffeutmåling fra seks års fengsel til  to år og fire måneders fengsel
  • Tre hovedmenn er dømt etter straffelovens §60a (orgkrim-bestemmelsen)
  • Inndragning av ca. 5 millioner NOK, noe kryptovaluta og en mengde datautstyr.

Fakta om «Det mørke Nettet»:

Det mørke nettet er egne nettverk som er konstruert for å anonymisere brukerne og tjenestene samt vanskeliggjøre lokaliseringen av disse. Det blir stadig vanligere blant kriminelle å bruke det mørke nettet til å handle narkotika, våpen, falske identitetsdokumenter, kompromitterte kredittkort, stjålne varer og seksuelle overgrepsbilder av barn.

Fakta om kryptovaluta

Kryptovaluta er en type virtuell valuta, dvs. "digitale penger" som kan overføres elektronisk mellom datamaskiner, og som ikke utstedes av en sentral enhet (smln. sentralbank). Kryptografi ivaretar de nødvendige sikrings- og kontrollmekanismene, og sikrer anonymitet og at transaksjoner kan finne sted uten en mellomliggende uavhengig tredjepart (smln. banktjeneste).

Hovedforskjellen mellom en kryptovaluta og tradisjonell valuta er at kryptovaluta er uregulerte, digitale penger som ikke er utstedt eller garantert av en sentralbank. Dette gjør gjerne at kursen til slik type valuta er ekstremt ustabil. Et eksempel på en slik valuta er BitCoin.

Kontakt:

Kripos` pressetelefon: 23208060