- Ved behandling av søknader om tillatelse til å erverve skytevåpen fra vedkommende har det fremkommet problemstillinger som vi har ønsket at Spesialenheten skal vurdere, sier politimester Johan Brekke.

Problemstillingene er av privatrettslig og forvaltningsmessig art.

Saken er nå til vurdering hos Spesialenheten, og politidistriktet har ikke tatt stilling til saken. Den ansatte det gjelder har selv bidratt til å belyse saken og ønsker på alle måter å rydde opp. Vedkommende synes selv at saken er meget beklagelig. Våpen omfattet av saken er innlevert til politiet.

For øvrig har det i kjølvannet av saken kommet frem opplysninger om at innleverte/beslaglagte våpen har blitt liggende og ikke sendt til Kripos slik retningslinjen tilsier. Dette er sterkt beklagelig, og skal ikke skje.

- Vi tar dette på alvor og vil gjennomgå rutinen. Vi vil sørge for at de blir enhetlige og at de følges, sier Brekke.