Mange av sakene ligger langt tilbake i tid, men politiet ønsker å understreke at selv om mange av sakene er blitt henlagt på grunn av foreldelse, så har alle de fornærmede gitt viktige bidrag til etterforskningen. Politiet ønsker å takke alle de som har valgt å stå fram med sin historie - både offentlig og ved å komme til politiet.

- Vi er klar over at det har vært svært krevende for de fornærmede, og de har vært modige som har fortalt sin historie, sier politimester Tone Vangen.

Forebygge nye overgrep

I arbeidet med Tysfjordsakene har det vært særlig viktig for politiet å øke vår evne til å forebygge nye overgrep. Til tross for mange anmeldelser, så har politiet mottatt et fåtall nye anmeldelser fra barn og ungdom som fortsatt er bosatt i Tysfjord. I dag har mange av de fornærmede forlatt Tysfjord og etablert seg andre steder i landet, mens de fleste mistenkte fortsatt bor i kommunen.

Ut fra sakskomplekset ser politiet at de mest sårbare personene er jenter frem til 15-16 års alder.

- Før vi kan slå oss til ro med at det ikke finnes flere nye overgrepssaker, så må vi jobbe enda tettere opp mot barnehage, skole, helsesøster, allmennlege, barnevern og andre som evt. kan fange opp bekymringer, understreker Vangen. Her har politiet, i tett samarbeid med andre offentlige og private aktører, fortsatt en viktig jobb å gjøre for å forebygge nye seksuelle overgrep i kommunen.

Politiet beklager - har ikke gjort en god nok jobb

Et spørsmål som melder seg er om viktige aktører i samfunnet rundt Tysfjord har gjort en god nok jobb med å ivareta innbyggerne.

- Jeg skal ikke svare for andre etater, men jeg ser at den jobben som politiet har gjort fram til juni 2016, ikke har vært god nok. Det vil jeg på vegne av politiet få beklage på sterkeste, sier politimester Vangen.

Samtidig understreker hun at politiet for 20-30 år siden jobbet under helt andre betingelser enn i dag og at politiet nå i betydelig grad har styrket sin forståelse og kompetanse knyttet til seksuelle overgrepssaker.

Jobber sammen for et trygt og godt samfunn

Politiet avslutter nå Tysfjordsaken som et prosjekt, men det gjenstår fremdeles mye arbeid.
- Mitt store ønske er at innbyggerne i Tysfjord skal ha tillit til sitt politi. Et politi som på flere områder jobber ganske annerledes enn tidligere. Vi må jobbe sammen slik at Tysfjord blir et godt og trygt samfunn for alle innbyggerne, avslutter politimesteren i Nordland

Fakta fra politiets etterforskning

  • Det er registrert til sammen 82 fornærmede og 92 mistenkte personer.
  • Nærmere 70 % av de fornærmede og mistenkte tilhører det lulesamiske miljøet i Tysfjord. Det vil samtidig si at mer enn 30 % av de involverte ikke har denne tilknytningen.
  • Gjennom avhør av de involverte fremkommer det at mange har tilknytning til den læstadianske menigheten – både de som tilhører det lulesamiske miljøet og andre.
  • 58 % av overgrepene har skjedd på vestsiden av Tysfjorden, mens 42 % av overgrepene har skjedd på østsiden av Tysfjorden.
  • Det er registrert 43 voldtektssaker – hvorav de fleste omfatter grove seksuelle overgrep mot barn og voksne
  • Det er registrert 40 saker som omhandler seksuell omgang med barn under 14 år – også i disse sakene er det snakk om grove seksuelle overgrep som etter dagens lovgivning anses som voldtekter.

Her kan du lese hele politiets rapport om erfaringer og funn fra etterforskningen av Tysfjordsakene.

Tone Vangen
Politimester i Nordland