Mange flere anmelder nå seksuelle overgrep mot barn viser tall fra politiets straffesakregister. De siste fire år har antall anmeldelser av overgrep mot barn under 16 år, økt med over 175 prosent. Anmeldelse av voldtekt av barn under 14 år har økt med 52 prosent.

-Vi ser at mange, særlig i aldersgruppen 10 til 14 år, først forteller om overgrepet til en venn eller venninne, men at overgrepet forblir deres hemmelighet. Et viktig budskap til denne gruppen, men også til voksne som får vite om overgrep, er at slike hemmeligheter ikke skal holdes, sier Ketil Haukaas, sjef Kripos.

Mer åpenhet bidrar nå til at flere anmelder, men vi tror at mange fortsatt ikke tør å si ifra. Den neste uken vil Kripos forsøke å få flere barn til å bryte tausheten og få voksne til å møte dem på en bedre måte.

Gjennom filmer på blant annet Snapchat, Instagram og Facebook vil vi oppfordre barn og voksne om å melde fra om overgrep. Målet er å få flere barn til å fortelle om overgrep tidligere og få voksne til å ta imot dem på en bedre måte. I 2016 nådde kampanjen ut til nærmere 300 000 gutter og jenter under 17 år.

Politiets aller viktigste oppgaver er å redde barn ut av en overgrepssituasjon. Alle barn har krav på et liv uten overgrep og en trygg jul. Ikke alle hemmeligheter skal holdes.

 

Kontaktinformasjon:

Kripos pressetelefon 23208060