Pågripelsen skjedde med grunnlag i et anonymt tips til politiet forrige måned. Med grunnlag i dette tipset iverksatte politiet i Ofoten videre undersøkelser og besluttet å pågripe mannen tirsdag denne uken i en planlagt aksjon. I forbindelse med aksjonen ble det også foretatt ransaking og det ble tatt beslag, blant annet av datautstyr.

Siktelse

Mannen er siktet for seksuell handling med ett eller flere barn under 16 år over en periode som strekker seg fra 1970–tallet og frem til i dag. Straffebud Strl. § 304 (i ny straffelov), med en strafferamme på inntil 3 år fengsel.

Erkjenner ikke straffeskyld

Siktede er avhørt i saken, han erkjenner ikke straffeskyld. Nye avhør vil bli tatt av siktede etter hvert som etterforskningen skrider frem.

Fengsling

Siktede ble den 6.12.17 varetektsfengslet i 4 uker, bakgrunnen for fengslingen er bevisforspillelsesfare.

I startfasen

Politiet er nå i startfasen på sin etterforskning og har så langt ikke oversikt over omfanget av saken, det vi imidlertid har bragt på det rene er at det er flere fornærmede i saken. Vi kan ikke utelukke at antall fornærmede i saken vil øke.

Innledende fase for å skaffe oversikt

Politiet i Ofoten har satt ned et team som jobber med denne saken og vil i tiden fremover foreta både taktisk og teknisk etterforskning i saken.

Politiet ønsker tips og opplysninger

I denne innledende fasen, der vi forsøker å danne oss en oversikt, ønsker vi å komme i kontakt med personer som måtte ha opplysninger og tips som kan bidra i å løse saken. Denne type tips er alltid viktig for politiet å få kjennskap om, også for at vi skal kunne avverge og forebygge overgrep. –Dersom du har tips og opplysninger, kan du ta kontakt med politiet på telefon 75 58 90 00, sier politioverbetjent Jostein Kroken.

Foreldelse

Siden perioden overgrepene skal ha skjedd i strekker seg over lang tid vil det kunne være noen forhold som er foreldet. Dette er foreløpig uavklart da vi så langt ikke har oversikt over sakens omfang eller hvor langt tilbake i tid hendelsene går. Dette vil imidlertid bli undersøkt og forsøkt avklart i tiden fremover. Handlinger begått etter 2014 blir aldri foreldet.

Jostein Kroken
Seksjonsleder Etterforskning
Narvik politistasjon