Det regjeringsoppnevnte særorganutvalget anbefalte i mai flere omfattende endringer av hvordan politiet organiserer sine nasjonale oppgaver, eller oppgaver som krever spesiell kompetanse. Utredningen har vært på høring. Her kan du lese Politidirektoratets høringssvar.

I dag har Justis- og beredskapsdepartementet konkludert med at de ikke ønsker å sette i gang nye omstillingsprosesser i politiet. Les pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet her.

- Vi er glad for denne avklaringen fra Justis- og beredskapsdepartementet. Konklusjonen er i tråd med vår klare anbefaling i høringsprosessen. Tidspunktet er ikke er inne for å starte opp nye omfattende endringsaktiviteter i etaten. Vi må bruke kreftene våre på å gjennomføre nærpolitireformen, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.