Ressurskrevende sak å etterforske
- Fra den siktede mannen ble pågrepet første gang i juni 2016 i det som tilsynelatende så ut som en mindre alvorlig sak, har saken vokst betraktelig med over 400 fornærmede. Det er gutter fra hele landet i tillegg til noen fra Sverige og Danmark.

- Etter at vi avdekket omfanget og alvorligheten i saken satte Øst politidistrikt ned en prosjektgruppe med medarbeidere som har jobbet utelukkende med saken. Etterforskningsgruppen ledes Øst politidistrikt, mens Kripos bistår med analyse og avhør, forteller politiadvokat Stave.

Kommer tilbake med mer om saken
- Av hensyn til at det fortsatt gjenstår noen avhør av fornærmede er politiet tilbakeholdne med detaljer i saken. Vi er også opptatt av ivaretakelseshensynet over de fornærmede, presiserer politiadvokat Sindre Stave.

Tett samarbeid med Barnehuset
Alle fornærmede har fått oppnevnt bistandsadvokat som har som oppgave å ivareta deres interesser i saken. De fornærmede som er under 16 år har vært avhørt på Barnehuset som også har fulgt opp dem i etterkant, i følge Stave.

Går inn i en avsluttende fase av etterforskningen
Politiet går fra nyttår inn i en avsluttende fase av etterforskningen. Den siktede er ikke kjent for politiet fra før. Saken er foreløpig berammet for høsten 2018.