Så langt har åtte personer fått status som fornærmet i saken, dette antallet vil kunne øke ettersom politiet gjennomfører nye avhør basert på det som har blitt avdekket av vår etterforskning eller ved at personer selv har tatt kontakt med politiet når saken ble kjent.

Flere har tatt kontakt

Flere personer har kontaktet politiet på tipstelefonen, mange av dem i løpet av helga og etterforskere har snakket med alle. Politiet jobber nå med å forberede og foreta avhør av et titalls personer som vil kunne få status som fornærmet i saken.

Det fremkommer opplysninger i avhør som også viser seg å omfatte seksuell omgang (ny strl. § 302) i tillegg til seksuell handling (ny strl. § 304), flertallet av de fornærmede forklarer seg om seksuell handling.

Etterforsker forhold fra 70-tallet og helt frem til i dag

Selv om mange av overgrepene fant sted lang tid tilbake, har politiet grunn til å tro at det har foregått overgrep mot barn under 16 år helt frem til siktede ble pågrepet den 5.12.17. –I et forebyggende perspektiv er det er svært viktig for oss å nå frem til de som kan være utsatt for overgrep i dag, sier politioverbetjent Jostein Kroken.

Omfattende sak

-Det er en omfattende sak og det er gjennomført mange vitneavhør og det vil bli gjennomført flere i tiden fremover, forteller politioverbetjent Jostein Kroken. Vi jobber fortsatt med undersøkelse av beslaglagt datautstyr. Selv om politiet nå begynner å danne seg et bilde av saken, er vi fortsatt på et tidlig stadium av etterforskningen og av hensyn til den kan vi ikke gå nærmere inn på innholdet i saken.

-Vi kan ikke utelukke at det er overgrep som ennå ikke er anmeldt, sier politioverbetjent Jostein Kroken. Han berømmer de som har tatt avgjørelsen om å kontakte politiet og fortelle det de vet.
-Det er vanskelig å fortelle om overgrep. Derfor er det viktig at vitner og andre som har informasjon også tar kontakt med politiet, sier Kroken.

Han ber folk ha lav terskel for å ta kontakt: -Vi trenger mest mulig informasjon for å få et bilde av hva som har skjedd. La politiet vurderer om din informasjon er viktig - den kan være veldig viktig.

Kontakt politiet

Dersom du har opplysninger, enten som vitne eller som fornærmet selv, kan du ta kontakt med politiet i Nordland på telefon 75 58 90 00. Du vil da bli satt i kontakt med teamet som jobber med saken.

Varetektsfengsling

Siktede er varetektsfengslet frem til den 3. januar 2018. Politiet vil fortløpende vurdere forlengelse av denne.

Det vil bli tatt ytterligere avhør av siktede etter hvert som etterforskningen skrider frem.

 

Jostein Kroken
Politioverbetjent/seksjonsleder etterforskning
Narvik politistasjon

 

Overgrepssak - Tjeldsund