Vedrørende trafikkulykke på E18 i Larvik 1.1.18 ca kl. 0430

Politiet har i dag innhentet bildemateriell fra Vegtrafikksentralen som overvåker E18. Bildene viser at siktedes bil kjørte på E18 fra Telemark. Etter å ha passert Langangenbrua, går E18 over fra å være en tofelts vei til å bli en firefelts motorvei klasse A. Siktede kjører da inn på motorveien til venstre i motsatt kjøreretning. Rett forut kjører en mindre lastebil på riktig side av E 18 også på vei mot Larvik. Politiet har fått kontakt med fører av lastebilen som vil bli avhørt som vitne.

Avstanden siktede har kjørt fra påkjøring på feil side til ulykken er ca 3 km.

Dersom personer har observert en hvit Toyota Hiace AJ 59030 fra Telemark til Larvik i perioden 1.1.18 før kl. 0435, er Politiet interessert i opplysninger. Vedkommende bes henvende seg til Politiet på telefon 02800.