Det siste teamet på Olympic Commander
Det siste teamet på Olympic Commander.

Mannskap fra politiet, Forsvaret og rederiene Siem Meling og Olympic har siden juni 2015 bidratt med grensekontroll og omfattende redningsaksjoner ved Schengens yttergrense. I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet 2018 ble det besluttet å trekke ut det norske bidraget.

Olympic Commander og Siem Pilot har betydd mye for Norges forhold til Italia, til Europa, Nord-Afrika og også lenger sør, og for Norges forhold til verdenssamfunnet, sa Norges ambassadør til Italia, Margit F. Tveiten under en avslutningsseremoni i Catania onsdag kveld.

Reddet nær 36.000 liv

Siden oppdraget startet i 2015 har mannskap fra Norge bragt i land 35974 migranter, 4006 har vært barn under 16 år. Det er tatt i land 99 døde. Norsk politi har overlevert informasjon om 212 mistenkte personer og 210 vitner. Flere personer er i Italia straffedømt etter blant annet informasjon fra norsk politi.

- Målet med vårt bidrag har vært å utgjøre en forskjell og den ultimate forskjell er å redde liv. Jeg vil trekke fram dugnadsånden og de erfaringene vi nå har gjort oss med å samarbeide med Forsvaret og rederiene, sier Sjef Kripos Ketil Haukaas som har hatt det operative ansvaret for Norges innsats i Frontex-operasjonen.

Oppdragene har siden starten endret karakter, fra å inneholde svært mange redningsoppdrag til mer rene grensekontroller, som sjekk av båter og observasjoner som meldes inn til italienske myndigheter og Frontex.

Innførte nye rutiner

Direktøren for operasjoner i Frontex, Klaus Roesler, trakk under avslutningen i Catania særlig fram at Norge har bidratt med nye rutiner som har gjort grensekontrollen og redningsoppdragene bedre og mer effektive.

- Selv om Norge nå trekker sitt bidrag ut, vil andre land dra nytte av den systematikken og de rutinene som Norge har vært med å utvikle, sa Roesler.

Pressetelefon Kripos: 23 20 80 60