Det er gjort to funn av blod i området og analyse bekrefter at blodet fra funnstedene tilhører Janne Jemtland.

Vi etterforsker saken bredt med bistand fra Kripos. Området undersøkes   blant annet med bistand fra Sivilforsvaret og det utføres rundspørringer  for å kartlegge savnedes bevegelser.

Vi vil fortsatt henstille involverte eller de som har vært i området om å melde seg for politiet.

Fly og droneforbud

Det er fly og droneforbud i Ånnerudvegen-Byflatvegen–Lillehaugvegen i en radius på 5000 meter med høyde 2500 fot. Forbudet gjelder fram til 10.01.18 til klokken 12.00.

Vi ber om at mediene og andre respekterer dette.