Økt tillitt

- Vi er veldig fornøyd med at tilliten til politiet stiger. Dette er noe vi jobber med hver eneste dag. Vi skal opprettholde trygghet, lov og orden, og da er det svært viktig at befolkningen har tillit til oss, sier Hans Vik, politimester i Sør-Vest politidistrikt.

Innbyggerundersøkelsen kartlegger og beskriver befolkningens holdninger til politiet. Ipsos MMI har stått for gjennomføringen og analyse av årets undersøkelse. Målgruppen er Norges befolkning over 18 år, og totalutvalget består av 5456 personer i alderen 18-95 år. Det er gjennomført 1364 intervjuer i Oslo politidistrikt, samt mellom 370 og 377 intervjuer i hvert av de andre 11 politidistriktene.

Synlig

61 prosent mener politiet er regelmessig synlig i sitt lokalområde i Sør-Vest politidistrikt. Landsgjennomsnittet er 58 prosent.

- Det er gledelig å se at befolkningen mener vi er regelmessig synlige i lokalområdet. Dette jobber vi for, og jeg håper dette tallet skal bli enda høyere etter at Nærpolitireformen er gjennomført. Målet er at vi skal bli enda mer synlige, sier Vik.

Politiets innbyggerundersøkelse for Sør-Vest politidistrikt 2017