Antall kontrollerte øker - overtrdelser går ned
FotoUP

Antall kontrollerte kjøretøy øker årlig mens antall fartsovertredelser registrert i fotoboks går ned. Overtredelsesprosenten er lav, 0,08% i gjennomsnitt. Noe som indikerer at ATK fungere som tiltak for å redusere farten på vegene. Politiets ATK-senter har anmeldt ca. 2500 saker for høye hastigheter eller prikkregistreringer over 8 prikker, som medførte 650 tilbakekallelse av føreretten.

Politiets ATK-senter er fra 2017 en avdeling i Utrykningspolitiet.