Skulderen og siden av et ansikt. Dame i politiuniform foran pc, blurret i bakgrunnen.
FotoPolitiet

I 2017 ble det anmeldt 5,3 prosent færre saker enn i 2016. På fem år er anmeldt kriminalitet redusert med 18 prosent, viser tall fra Politidirektoratet.

Mørketall

Anmeldt kriminalitet gir ikke et komplett bilde av kriminaliteten i Norge. Det finnes mørketall på mange områder. Politiets innbyggerundersøkelse for 2017 viser at det er stor variasjon i hvilke lovbrudd befolkningen velger å anmelde. Årsaker til at innbyggerne lar være å anmelde er blant annet at lovbruddet vurderes som mindre alvorlig, manglende tillit til politiets kapasitet og kompetanse, at problemet ble løst eller at partene ordnet opp selv. Det er ikke noe som tyder på at folks tilbøyelighet til å anmelde ble endret i 2017 sammenlignet med året før.

Mer kompleks kriminalitet

Kriminaliteten blir mer kompleks og grenseoverskridende enn tidligere, og flere av lovbruddene skjer på nett. Internett brukes både til datainnbrudd, nettovergrep, bedrageri og utpressing, ulovlig omsetning av varer og spredning av frykt og trusler. Politiets innbyggerundersøkelse viser at store deler av befolkningen er redd for å bli utsatt for kriminalitet på nett. For å få økt kunnskap har politiet fra 1. januar 2018 endret sin registreringspraksis slik at vi får bedre statistikk over kriminalitet som er begått ved bruk av internett.

Fakta

  • I 2017 ble det anmeldt 5,3 prosent færre saker enn i 2016.
  • På fem år er anmeldt kriminalitet redusert med 18 prosent.
  • Vinningskriminalitet utgjør den største andelen av anmeldt kriminalitet, med nesten 32 prosent.
  • Nedgangen i anmeldte narkotikasaker fortsetter i 2017. Fra 2013 til 2017 er nedgangen på rundt 24 prosent.
  • Anmeldte lovbrudd i trafikken gikk ned 9,4 prosent.