Bodø kommune, som har ansvaret for vannforsyningen i Bodø, har ivaretatt vannsikkerheten til befolkningen. Politiet er i tett dialog med kommunen.

Politiet ser alvorlig på situasjonen. Det er for tidlig å si noe om motivet for innbruddet. Politiet ber om at dersom noen har gjort observasjoner i området de siste dagene eller har opplysninger som politiet burde få, ta kontakt på tlf 02800.