- Gjennom 2016 og 2017 har vi lagt grunnlaget for et mer moderne og kompetent politi i Finnmark. Den 1. februar 2018 er omorganiseringen gjennomført, og vi fortsetter jobben med å utvikle politiet for å møte framtidas utfordringer, sier politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark politidistrikt.

Sluttfører organisering

Politiet gikk fra 27 til 12 politidistrikter i januar 2016. Etter dette har organiseringen av politidistriktene foregått i flere faser, med gradvis avvikling av de tidligere politidistriktenes organisasjonsstrukturer.

- Driftsettingen av nye Finnmark politidistrikt markerer at strukturendringene ferdigsstilles, og til sommeren skal alle de nye politidistriktene være etablert, sier prosjektleder i "Prosjekt Nye politidistrikter", Eva Sjøholt-Sandvik.

Før sommeren 2018 skal etter planen alle de 12 nye politidistriktene ha på plass komplett og ny organisasjon, inkludert nye operasjonssentraler.

Relevante saker

Nye politidistrikter
De nye politidistriktene i Norge.
  • Nærpolitireform