- Nå skal vi legge organiseringen av politidistriktet bak oss, og ta skikkelig tak i kvalitetsdelen av Nærpolitireformen. Det handler om å utvikle kompetanse og mer effektive arbeidsmetoder. Målet er naturligvis å levere en enda bedre polititjeneste. Dette kommer til å bli bra, og jeg gleder meg til å gjøre dette sammen med alle de ansatte i politidistriktet, sier politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt.

Nå har 5 av 12 distrikter driftssatt ny organisasjon og før sommeren 2018 vil alle de 12 politidistriktene ha fått på plass endelig organisasjon med nye geografiske enheter.

Relaterte saker:

  • Nærpolitireform