– Dette er i høyeste grad en merkedag for Øst politidistrikt, og en milepæl i arbeidet med å fullføre nærpolitireformen hos oss, sier politimester Steven Hasseldal.

Øst politidistrikt har hovedsete i Ski, dekker 38 kommuner med til sammen rundt 720 000 innbyggere i hele Østfold og i Akershus (minus Asker og Bærum).

- Driftsettingen markerer at Øst politidistrikt og innbyggerne der har fått en større, mer robust og profesjonell operasjonssentral, som dekker hele distriktet. Sammen med de øvrige nye operasjonssentralene i Norge styrker dette beredskapen og håndtering av oppdrag i hele landet, sier assisterende politidirektør Håkon Skulstad.

Operasjonssentralen i Øst politidistrikt er den nest siste av de 12 nye sentralene i Norge. I april er det planlagt at den siste operasjonssentralen i Sør-Øst politidistrikt blir satt i drift.

Senere i vår vil operasjonssentralen i Øst politidistrikt samlokaliseres med nødmeldesentralen for brann (110).

Les mer: Ny operasjonssentral i Øst politidistrikt

Driftsetting av ny operasjonssentral
Politimester Steven Hasseldal (t.h.) og politiinspektør Olav Unnestad (leder av Felles enhet for operativ tjeneste) sier at driftsettingen av den nye operasjonssentralen er en merkedag for Øst politidistrikt.
  • Nærpolitireform