- Erfaringsmessig er det vanskeligere å finne ledig time når sommeren nærmer seg, derfor lønner det seg å sjekke passet allerede nå. Det blir lagt ut godt med timer i de inneklemte mellomdagene, sier seksjonsleder Stina Bakke Eriksen ved seksjon for forvaltning.

Husk også at enkelte land krever at passet skal være gyldig i 3 eller 6 måneder etter at man har kommet hjem, dette kan man sjekke hos reiseselskapet eller på landsider.no.

Fra i år blir det også begrensninger i antall kølapper for drop-in, for å kunne tilby enda flere timer for timebestilling.

Mer om pass og timebestilling.

  • Pass