Hovedfunn

Det totale antall anmeldelser er så få at det er umulig å si noe om trender fra år til år, men vi kan si noe om hovedfunn i 2017. Dette er:

  • Det er fremdeles flest forhold på grunnlaget etnisitet. Deretter følger religion, LHBT og nedsatt funksjonsevne.
  • Den største økningen ser vi blant kvinnelige fornærmede i kategorien religion, og da mer spesifikt islam. I 2016 var det en nedgang i religiøst motivert hatkriminalitet, i 2017 er det en oppgang.
  • Tilsvarende var det en oppgang på etnisk motivert hatkriminalitet i 2016, men denne kategorien holder seg stabil i antall forhold i 2017. Dette er fremdeles den klart største kategorien med 104 forhold, men andelen er synkende sammenlignet med 2016. Dette skyldes sannsynligvis at kategoriene religion og etnisitet ofte går i hverandre.
  • Kategorien LHBT holder seg og stabil. Det er 5 forhold kodet som hatkriminalitet/nedsatt funksjonsevne, det høyeste antallet hittil i Oslo politidistrikt.

Fornærmede

Fremdeles er det flest voksne menn både blant fornærmede og mistenkt/siktet/domfelte, men kvinneandelen er økende i begge gruppene.

Det er svært få barn involvert i anmeldte hatkriminalitetssaker i Oslo, i 2017 utgjorde de kun 4 % av de fornærmede.

Store mørketall

Det er svært få anmeldelser av hatkriminalitet på nett og i sosiale medier. Her er det grunn til å anta at det er store mørketall. De aller fleste anmeldte forhold skjer ansikt til ansikt.

Eksempler fra etterforskede saker

Også i årets rapport har vi valgt å vise eksempler på saker som er etterforsket i Oslo politidistrikt, da dette kan bidra til å øke kunnskapen om hva hatkriminalitet er.

Først publisert 23.3.2018, oppdatert 28.5.2018.

Se også tidligere publiserte rapporter:

  • Hatkriminalitet