Personen ble funnet av frivillige søkermannskaper fra Røde Kors, ved bruk av vannscooter i elva.

- Personen er ikke identifisert, men pårørende til den savnede er varslet om funnet, sier politioverbetjent Kenneth Rafaelsen.

- Avdøde er nå tatt til land og det startes et arbeid med identifisering av personen. Kriminalteknikere er rutinemessig på stedet, sier Rafaelsen.

Politiet ønsker å takke de frivillige hjelpemannskapene fra Norske Redningshunder, Røde Kors, Rovernes beredskapsgruppe og Norsk Folkehjelp for viktig og svært god hjelp i søksarbeidet i dag.

Kontaktperson for pressen er politioverbetjent Kenneth Rafaelsen. Han kan nås på telefon 40 44 22 40.