Selv om vi allerede i flere år har samarbeidet tett med Europol på dette området, er vi nå tatt opp som fullverdig medlem i J-CAT-samarbeidet. En norsk liaison vil være på plass i Haag fra høsten 2018.

Sjef Kripos, Ketil Haukaas, er svært fornøyd med den norske deltakelsen.

– Bekjempelse av ulike former for cyberkriminalitet er blant våre høyest prioriterte områder, og vi er helt avhengig av sterkt internasjonalt samarbeid for å lykkes i dette. J-CAT-samarbeidet er et godt eksempel på denne type samarbeid, og vi ser fram til å delta.

J-CAT jobber tett med Europols datakrimsenter (EC3) og har liaison-offiserer fra 13 medlemsland og partnere, i tillegg til 15 politimyndigheter. Den norske politiliaisonen vil bidra til samarbeid i nasjonale og internasjonale saker, innen etterretning og etterforskning, samt å koordinere felles operasjoner og aksjoner.

Les mer i pressemelding fra Europol:

Velkommen Norway and Wilkommen Switzerland – two new countries join the Joint Cybercrime Action Taskforce under new Chairmanship

Se også:

EC3 - European Cybercrime Centre

Kontakt:

Kripos' pressetelefon: 23 20 80 60

  • Datakriminalitet