Oppdatert fredag 20.april kl 0930

Det har gått flere skred i Nordland gjennom natten og morgenen. Tre av dem har gått over veier. Heldigvis er ingen personer kommet til skade, men politiet understreker budskapet fra i går kveld. Skredfaren er ekstremt stor i Nordland. Hold dere hjemme i helga!

-----------------------------------

Publisert torsdag 19.april kl 18.30

Norges Vassdrag og energidirektorat (NVE) har i dag gått ut med at det er stor sannsynlighet for at det kan gå mange og store skred i området fra Beiarn, Gildeskål og sørover i Nordland. De har satt skredfaren til faregraden til 5.

- Det er en sjeldent og ekstrem situasjon som vil prege Nordland i helga. Redningsledelsen har i dag vært samlet sammen med Hovedredningssentralen Nord Norge for å være best mulig rustet, forteller visepolitimester Heidi Kløkstad.

Skredfaren er så stor at det kan komme til å gå både jord og snøskred hvor som helst – også på steder hvor det normalt ikke er fare for skred.

- Vi har derfor en krystall klart beskjed til befolkningen; Hold dere hjemme i helga, sier Kløkstad.

Hun forteller at både politiet og Hovedredningssentralen følger situasjonen nøye og understreker at også nord i Nordland er det veldig stor skredfare.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Visepolitimester Heidi Kløkstad er kontaktperson i denne saken. Kløkstad er tilgjengelig for media fram til kl 19.30 i dag torsdag. Du kan komme i kontakt med Kløkstad ved å ringe 75 58 91 20 (operasjonssentralens presse nr)