Hittil har ti distrikter ferdigstilt organisasjonen, et arbeid som begynte 1. januar 2016, da de 12 nye politidistriktene formelt ble etablert. I løpet av denne tiden er komplett ny organisasjon med funksjonelle driftsenheter, geografiske driftsenheter, staber og ny tjenestestedstruktur satt i drift.

Politidistriktene Sør-Øst og Trøndelag er de to siste distriktene som sluttfører organiseringen, noe som er planlagt allerede 1. juni.

  • Nærpolitireform