Det jobbes fortsatt med feilretting, men de fleste systemene fungerer som normalt igjen.

- Publikum har hele tiden kunnet kontakte politiet på vanlig måte. Både nødnummeret 112 og telefonnummeret 02800 har vært uberørt av feilen, sier IKT-direktør i Politidirektoratet Cato Rindal. Heller ikke nødnettet har vært berørt av feilen.