Politimester Nils Kristian Moe, visepolitimester Marit Fostervold, prosjektleder Eva Sjøholt-Sandvik (Politidirektoratet) og prosjektleder Terje Tømmerås markerte dagen i Trondheim.
Politimester Nils Kristian Moe, visepolitimester Marit Fostervold, prosjektleder Eva Sjøholt-Sandvik (Politidirektoratet) og prosjektleder Terje Tømmerås markerte dagen i Trondheim.
FotoCato A. Mørk

De 12 nye distriktene ble formelt etablert 1. januar 2016, og etter dette er organisasjon med funksjonelle driftsenheter, geografiske driftsenheter, staber og ny tjenestestedstruktur satt i drift. I tillegg er nye operasjonssentraler på plass og IKT-systemer modernisert.

- Det er svært gledelig at ny organisasjon nå er på plass i de to siste politidistriktene, og at vi dermed også har ferdigstilt alle politidistriktene. Det har vært arbeidet hardt og målrettet for å nå denne milepelen, og nå er en viktig forutsetning for å levere enda bedre polititjenester fremover på plass, sier Eva Sjøholt-Sandvik, prosjektleder i Prosjekt Nye Politidistrikter i Politidirektoratet.

De 12 politidistriktene i Norge.
  • Nærpolitireform