Etterforskningsleder Kåre Svang ved Kripos
Etterforskningsleder Kåre Svang ved Kripos
FotoPolitiet

- Alle som er i kontakt med barn må bli flinkere til se etter røde varselflagg. Om det er på helsestasjon, barnehage eller i omgangskretsen til barnet, må alle bli flinkere til å se etter tegn på mishandling. Vi ser ofte at barn kommer inn med flere alvorlige skader som er påført over tid, og som kunne vært oppdaget tidligere, sier etterforskningsleder Kåre Svang ved Kripos.

Riksadvokaten har besluttet at politidistriktene skal varsle Kripos i alle saker der små barn dør eller blir utsatt for alvorlig vold.

- Det viktigste er at alle som har med barn å gjøre, lærer seg å se etter tegn på mishandling og varsler politi eller barnevern. Først da vil vi kunne redde barn fra å bli traumatisert, invalidisert eller i verste fall drept av de som skulle beskytte dem, sier Svang.

Alle har et ansvar for å avverge vold, og avvergingsplikten i straffeloven opphever taushetsplikten. Hvis du har mistanke om at et barn utsettes for vold har du en selvstendig plikt til å melde i fra til politiet eller barnevernet i din kommune.

På politiet.no har vi lagt ut informasjon om hva man skal se etter og hvor man skal varsle dersom man er engstelig for at et barn blir utsatt for vold.

Det blir denne uken publisert flere filmer på Kripos sine sosiale medier med informasjon og oppfordring til å melde ifra.

Kripos har det siste året fått økte bevilgninger til å forebygge og etterforske vold mot barn. Det betyr at det nå er ansatt flere etterforskere på Kripos som kan bistå politidistriktene i vold mot barn-saker.

Kontakt Kripos 

Pressetelefon: tlf 23226080
E-post: kripos.info@politiet.no

«Røde varselflagg» - Når skal vi reagere?

Det er ikke noe enkelt svar på dette og det kan ofte være litt sammensatt av flere faktorer. Hvert enkelt tilfelle må vurderes individuelt sammen med flere opplysninger. Alle som arbeider med barn – jo yngre, desto viktigere – må tørre å tenke tanken om at barn kan utsettes for vold. Se etter de røde varselsflaggene:

 • Barn som ofte kommer til lege for undersøkelse
 • Barn som ofte legges inn på sykehus
 • Skader av forskjellige alder, gjerne bruddskader
 • Gjentatte sår og blåmerker som barn/voksne ikke kan forklare hvordan har oppstått
 • Hendelser som har skjedd når kun en person er til stede
 • Usammenhengende og endrede forklaringer fra foreldrene om skadeforløpet
 • Forklaringen til foreldrene stemmer ikke med skadebildet – «kart og terreng»
 • Foreldre som unngår kommunikasjon
 • Barn som holder seg alene
 • Barnets tannstatus – NB: et av de første tegn på omsorgssvikt
 • Barn med hodepine eller magesmerter
 • Spedbarnet som ikke vokser
 • Et «friskt» spedbarn som er i ferd med å «dø»

Naturlige steder at blåmerker/arr/sår/kuler oppstår

 • Panne
 • Bakhodet
 • Albuer
 • Halebenet
 • Knær
 • Skinnleggen

Unaturlige steder at blåmerker/arr/sår/kuler oppstår

 • Baksiden av kroppen - sete og rygg
 • Underarm
 • Håndflater
 • Mage
 • Underliv
 • På større muskelgrupper som lårene
 • Nese
 • Området rundt halsen
 • Ut og innsiden av lårene
 • Øret