Selvbetjent passkontroll
Selvbetjent passkontroll på Oslo lufthavn
FotoØystein Stavdal Paulsen, politiet

Øst politidistrikt legger ut ledige timer fortløpende i Lillestrøm, Råde, Ski og Askim. Se  www.politiet.no for nærmere informasjon om bestilling. Vær ute i god tid for å finne ledig time, og sjekk utløpsdatoen i passet ditt allerede nå.

Husk at pass er eneste id-dokument som er internasjonalt godkjent for nordmenn. Det betyr at du må ha med pass på reiser også innen Schengen.

Nødpass

Møter opp på flyplassen uten gyldig pass, kan du miste flyavgangen.

Du kan få utstedt nødpass ved politiposten i ankomsthallen på OSL. Det er samme krav til utstedelse av nødpass som for ordinære pass. Merk at det kan være ventetid, og at nødpass har restriksjoner, blant annet:

  • Ikke alle land godtar nødpass. Du er selv ansvarlig for å undersøke dette. Nødpasset gjelder kun for den reisen det blir utstedt til
  • Du må kunne legge frem dokumentasjon for reisen
  • Ta med gyldig legitimasjon, to passfoto, og fullmakt om det gjelder pass til barn/umyndige
  • Du får ikke nødpass om du har fått nødpass 2 ganger i løpet av de siste 5 år, eller dersom du tidligere har fått utstedt nødpass som er meldt tapt eller ikke er innlevert etter avsluttet reise
  • Som ved utstedelse av ordinære pass kan du kan få avslag på grunn av blant annet usikkerhet knyttet til ID og statsborgerskap, at det foreligger passhindringsgrunner, eller ufullstendig fullmakt (barn/umyndige). Tvilssaker vurderes av jurist, og svares som oftest ikke ut samme dag
  • Ditt ordinære pass blir ugyldig når du får utstedt nødpass, og du må søke om nytt ordinært pass ved hjemkomst

Se utfyllende informasjon i passportalen på www.politiet.no

Henvendelser fra media:
Rettes til pressevakt, Øst politidistrikt, telefon 488 66 885.