Politiets leverandør av pass har hatt problemer med å produsere pass innenfor garantitiden på 10 virkedager. Dette skyldes en teknisk feil. Feilen er nå rettet men en konsekvens av problemene er at ventetiden kan bli noe lengre. Anslått produksjons- og leveringstid er på nåværende tidspunkt totalt 12-13 virkedager.

- Situasjonen som nå har oppstått er beklagelig. Hvis du nylig har søkt om pass, ikke fått det i posten ennå, men trenger det i løpet av de neste 13 dagene, kan det være aktuelt å søke om nødpass. For de det gjelder og hvor garantitiden er brutt, vil politiet utstede nødpass kostnadsfritt, sier avdelingsdirektør i politifagavdelingen i Politidirektoratet, Kristin Kvigne.

Det er iverksatt tiltak både hos politiet og hos leverandøren for igjen å kunne innfri på garantitiden på 10 virkedager så raskt som mulig.

  • Pass