Nå er det duket for et taktskifte i politireformen. Heretter skal politiet bruke mindre tid på organisering, og mer på å utvikle kompetanse og effektive arbeidsmetoder.

- Politiet vil levere bedre resultater etter hvert som den nye organiseringen og de nye arbeidsmetodene får virke over tid, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

I juniutgaven av magasinet Norsk Politi kan du lese mer om "nye" politiet, og hvordan politipatruljen blir en nøkkelfaktor i arbeidet med å skape trygge lokalsamfunn. Patruljen skal være til stede i befolkningen døgnet rundt, og utgjøre grunnberedskapen lokalt.

Den skal i større grad jobbe forebyggende samtidig som den utfører planlagte og målrettede oppdrag basert på solid lokalkunnskap om kriminalitetsutviklingen.

Les hele bladet her (4,48 MB)