- Det pågår fortsatt noe etterarbeid, men i hovedsak er problemene løst, sier fungerende IKT-direktør Asbjørn Rønnestad i Politidirektoratet.

Pass-systemet var berørt av problemene, men her dreide det seg kun om bestilling av pass. IKT-problemene påvirket ikke produksjon eller utstedelse av pass.

IKT-problemene har ikke berørt publikums mulighet til å komme i kontakt med politiet. Publikum kan kontakte politiet på vanlig måte. 02800 og nødnummer 112 er uberørt av feilen.