- Det er en ny gjennomgang av bevisene i saken som har ført til pågripelsen. Av hensyn til den videre etterforskningen kan vi ikke gå nærmere inn på hvilke bevis det dreier seg om nå, men det er det samla bevisbildet som gjør at politiet mener at siktede med skjellig grunn kan mistenkes for å ha begått drapet, sier politiadvokat Kirsti Jullum Jensen i Troms politidistrikt.

Siktede er begjært varetektsfengslet, og fengslingsspørsmålet blir avgjort ved kontorforretning ved Nord-Troms tingrett i løpet av dagen i dag, fredag 22. juni. Vedkommende er siktet etter straffeloven (1902) § 233 drap, § 192 voldtekt og § 148 ildspåsettelse. Avhør av siktede er påbegynt, men det er for tidlig å gå inn på hva siktede har forklart, utover at han ikke erkjenner straffeskyld.

- Mannen i slutten av 30-årene er av utenlandsk opprinnelse og har utenlandsk statsborgerskap. Han befant seg i Salangen på drapstidspunktet, men har oppholdt seg utenlands de siste årene. Han ble pågrepet på Gardermoen lufthavn onsdag formiddag i det han ankom landet, forteller lensmann og leder for Midt-Troms Andreas Nilsen i Troms politidistrikt.

Drapssaken har vært etterforsket i snart 20 år. Siden juni i fjor har et team i Troms politidistrikt og etter hvert Kripos sin Cold Case-gruppe intensivert arbeidet med drapssaken. Etterforskningen har særlig gått på digitalisering av dokumentene i saken for bedre analyse av eksisterende informasjon, gjennomgang av kriminaltekniske bevis, og oppfølging av det såkalte Tyskland-sporet fra sommeren 2017.

Det var Marie-Louise Bendiktsen (59) som ble funnet død i brannruinene av sitt hjem i Sjøvegan i Salangen kommune i Troms onsdag 15. juli 1998. Obduksjonsrapporten viste at hun var drept.

De pårørende er varslet om pågripelsen.