I 2017 ble det anmeldt totalt 549 saker, antallet saker økte dermed med mer enn 17,8 prosent fra 2016 til 2017. Økningen var likevel mer moderat enn fra 2015 til 2016 da den var på 34,3 prosent.

Statistikken viser at antallet anmeldelser for hatkriminalitet lå på i overkant av 200 saker i årene 2012-2014, men økte så sterkt fra 2015.

- Hatkriminalitet har hatt større oppmerksomhet både i befolkningen og i politiet, og vi mener politiet er bedre i å registrere hatgrunnlag nå enn tidligere, sier seksjonssjef Harald Bøhler i Politidirektoratet.

Størst økning i Oslo

Hudfarge/etnisk er det grunnlag som oftest er vist til. Det gjaldt i 62,7 prosent av tilfellene i 2017. Det er også denne kategorien som har stått for den største tallmessige økningen over tid. Det har imidlertid også vært en økning i kategoriene religion og livssyn og homofil orientering. Fra 2016 til 2017 er det en sterk økning av saker der nedsatt funksjonsevne er anført som hatmotiv. I 2017 gjaldt det 18 saker, mot 7 i 2016 og 4 i 2015.

Oslo står for 37,8 prosent av sakene og den største tallmessige økningen de siste årene. De øvrige politidistrikter har imidlertid også hatt relativ sterk økning i antallet saker siden 2015. Dette har sammenheng med økende oppmerksomhet.

Opprettholde fokus

- Vi antar at økningen først og fremst har sammenheng med at vi har økt oppmerksomhet om temaet i offentligheten og at flere saker dermed anmeldes og avdekkes. Politiet har også hatt økt oppmerksomhet på denne typen kriminalitet internt, og er nå bedre rustet til å avdekke hatkriminalitet nå enn tidligere, sier Harald Bøhler, og legger til:

- Det er viktig at den enkelte polititjenesteperson over hele landet er i stand til å gjenkjenne hatkriminalitet og bidrar til at den utsatte får god og riktig oppfølging. Det er derfor viktig at politiet opprettholder fokus på dette området.

Samarbeid og koordinering på tvers av berørte etater, private aktører og organisasjoner er viktig i arbeidet med forebygging og bekjempelse av hatkriminalitet.

Les hele rapporten her. (745 kB)