Stort sett har det vært i land der samfunnsstrukturen har brutt sammen som følge av krig og konflikt. For tiden er 33 politirådgivere ute fordelt på fem operasjoner, alle utenfor Europa.

Krevende i Sør-Sudan

Lørdag bragte Dagbladet en større reportasje om norske politifolk som tjenestegjør under meget krevende forhold i Sør-Sudan. Herbidrar de til å løse FNs fredsbevarende oppdrag ved å beskytte flyktninger og støtte gjenopprettelsen av normal samfunnsstruktur.

Norsk politi har deltatt i internasjonale fredsoperasjoner siden 1989 i Namibia, FNs første politioperasjon i nyere tid. Siden har vi vært med i operasjoner i 36 ulike land, blant annet i Namibia, El Salvador og Sør-Sudan.

Norsk politi i Haiti
Røyken-lensmann Sigrid Andreassen er blant de som har vært på utenlandsoppdrag, her på Haiti.