Militære kolonner og aktivitet vil påvirke trafikk og fremkommelighet i store deler av Østlandet og i Midt-Norge i perioden september til desember 2018. Det er viktig at alle trafikanter viser hensyn og er tålmodige.

For å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen, er Forsvaret avhengig av å øve sammen med våre allierte. Om lag 40 000 soldater og mye militært utstyr skal derfor transporteres til øvelsesområdet, som i hovedsak vil berøre fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal, Oppland og Hedmark. Selve feltøvelsen gjennomføres i perioden 25. oktober til 7. november.

Her kan du finne praktisk informasjon og mer informasjon om øvelsen:

Varsling til politiet om ulykker andre hendelser i forbindelse med militære koloner gis på politiets ordinære nummer 02800. Politiets nødnummer er 112.