Kvinner og barn var en utsatt gruppe etter at et stort jordskjelv rammet Haiti i januar 2010. Norske myndigheter valgte raskt å sende et spesialisert polititeam for å styrke lokalt politis kapasitet og forståelse for å forebygge og etterforske seksualisert vold – i FN ofte omtalt som sexual and gender based violence.

Nye politikontorer

De norske politifolkene har vært en del av den internasjonale FN-operasjonen MINUSTAH. Fra 2010 og frem til i dag har 46 norske politirådgivere tjenestegjort her. Det norske teamet har høstet internasjonal anerkjennelse for sitt arbeid. Uavhengige undersøkelser viser at prosjektet langt på vei har nådd sine kvalitative og kvantitative mål.

Nordmennene har drevet opplæring av haitiske kolleger, og med norsk støtte er det åpnet 15 nye politikontorer som skal etterforske seksualforbrytelser. Nylig ble det gjennomført en medaljeparade på Haiti som markerte at det norske engasjementet nærmet seg slutten.

Siden 1989 har over 1200 norske politifolk deltatt i internasjonale fredsoperasjoner. Norsk politi har vært med i operasjoner i 36 land, blant annet i Haiti, Namibia, El Salvador og Sør-Sudan.

Norsk politi hjem fra Haiti.
De fikk medaljer på Haiti. Fra venstre: Karin Borgenvik fra Øst politidistrikt, Ingunn Meås fra Trøndelag politidistrikt, Ingeborg Hansen fra Oslo politidistrikt, Jarle Bjørke fra Vest politidistrikt, Frank Opdahl fra Oslo politidistrikt og Gunnar Bårdsen fra Troms politidistrikt.