Odd Reidar Humlegård gir Interpol-president Meng Hongwei en rask intoduksjon til Oslo.
-Og der ligger sentrum. Fra Politidirektoratets tak hadde politidirektør Odd Reidar Humlegård og Interpol-president Meng Hongwei god utsikt over Oslo.
FotoKåre M. Hansen

Meng Hongwei ble valgt til president i 2016, og er viseminister for offentlig sikkerhet i Kina. I sitt hjemland har han mer enn 40 års erfaring fra ulike stilinger og verv innen kriminalitetsbekjempelse.

Under oppholdet i Norge har han blant annet møtt justisminister Tor Mikkel Wara, og besøkt Kripos, Politihøgskolen og Politidirektoratet.

Nytt trusselbilde

Politidirektør Odd Reidar Humlegård mener at internasjonalt politisamarbeid er viktigere enn noensinne.

-Felles for alle land er at vi står overfor et stadig mer krevende kriminalitets- og trusselbilde, ikke minst på det digitale området. Derfor er det viktig at vi bistår og støtter hverandre. Politiet må tenke innovativt for å forebygge og bekjempe terrorisme og nye former for kriminalitet. Vi har alt å vinne på at samarbeid og informasjonsutveksling over landegrensene utvikles, og i den sammenheng har Interpol en viktig rolle, sier Humlegård.

Nylig var han til stede på en Interpol-konferanse i Singapore der digitalt politiarbeid og digital kriminalitet var et sentralt tema.

Norsk deltakelse

Interpol, International Criminal Police Organization, er en internasjonal organisasjon etablert i 1923 som skal bidra til internasjonalt kriminalpolitisamarbeid.

Organisasjonens hovedoppgave er kommunikasjon mellom politiet i alle land, og innsatsen er rettet mot sikkerhet og terrorisme, organisert kriminalitet, narkotikaproduksjon og -handel, våpensmugling, menneskehandel, hvitvasking, internettrelaterte overgrep mot barn, økonomisk kriminalitet, høyteknologisk kriminalitet og korrupsjon.

Med sine 192 medlemsstater er Interpol verdens største internasjonale organisasjon etter FN. Hovedkvarteret ligger i Lyon i Frankrike. Her har Norge for tiden tre medarbeidere. I tillegg er en norsk polititjenestemann stasjonert ved Interpols avdeling i Singapore.