Nesten halvparten av de ansatte i politiet er kvinner, og politiet har høye ambisjoner for en bedre kjønnsbalanse i lederstillinger.

Andelen kvinner i politiet var i underkant av 46 prosent ved utgangen av 2017. Det er en økning på 1,5 prosentpoeng siden utgangen av 2013, viser en fersk personalrapport fra Politidirektoratet (1,38 MB).

Blant politistillingene har kvinneandelen økt fra 27 til 31 prosent i samme periode.

Tidenes beste

Politihøgskolen har gjennom flere år arbeidet for å få flere kvinner til å ta politiutdannelse, og opptaket for 2017 viste tidenes høyeste kvinneandel med hele 46 prosent kvinnelige studenter.

Det er et mål for kjønnsbalansen at det skal være 40 prosent kvinnelige ledere i politiet innen 2022. Ved utgangen av 2017 var andelen kvinnelige ledere vi oppe i 32 prosent, etter en økning på to prosentpoeng fra utgangen av 2016.

Ambisiøst

HR-direktør Karin Aslaksen gleder seg over at innsatsen for å få flere kvinner i politiet gir resultater, men understreker at mye fortsatt gjenstår.

-God kjønnsbalanse er nødvendig for å skape en god og moderne arbeidsplass, og for at politiet skal kunne utvikle og beholde viktig kompetanse. Jeg forventer at det jobbes kontinuerlig og langsiktig i hele etaten for å utvikle kvinnelige ledere og oppnå enda bedre kjønnsbalanse. Målene er ambisiøse, men realistiske, sier Aslaksen.